A- A A+

Patiëntenorganisaties

 

Een patiëntenorganisatie is een vereniging of stichting voor mensen die lijden aan een bepaalde ziekte of aandoening.
Een patiëntenvereniging of -stichting kan zich richten op bijvoorbeeld contact tussen lotgenoten, behartiging van patiëntenbelangen of informatievoorziening voor aangesloten patiënten of derden. In Nederland zijn patiëntenorganisaties vaak discussiepartners voor de overheid, de verzekeraars, de verschillende gezondheidsinstellingen en zorgaanbieders.

Hieronder vindt u een aantal NAH-patiëntenorganisaties op een rij: 

Samenwerkende Hersenletselorganisaties Nederland (SHON).
Deze stichting zet zich in om een integraal en vraaggestuurd zorgaanbod voor mensen met NAH te realiseren. De samenwerkende patiëntenorganisaties doen dit door het opzetten van zorgonderzoek, het zoeken naar financiering voor zorgonderzoek en de invoering van de resultaten van zorgonderzoek.
Voor meer informatie zie ook www.hersenletselorganisaties.nl

De Afasievereniging, Vereniging Cerebraal en de CVA vereniging Samen Verder zijn gefuseerd en gaan verder onder de naam Hersenletsel.nl en hebben een eigen website. Voor meer informatie ga naar www.hersenletsel.nl

De CVA Vereniging Samen Verder.
De Nederlandse CVA-vereniging komt op voor de belangen van mensen die zelf een CVA (beroerte) hebben gehad en hun naasten. 
Voor meer info zie www.cva-vereniging.nl of http://www.regio-noordbrabant.nl/

Vereniging Cerebraal.
Dit is een patiëntenvereniging voor mensen die na hun geboorte getroffen zijn door hersenletsel. Zij behartigen de belangen van mensen met NAH en die van hun naasten. Het belangrijkste doel van Cerebraal is het doorbreken van het isolement waarin mensen met NAH terecht kunnen komen. 
Voor meer info ga naar www.cerebraal.nl

De Afasie Verenging Nederland
Op deze site vindt u informatie over afasie, waar u terecht kunt voor hulp en vragen over afasie.
Voor meer info ga naar www.afasie.nl

Stichting Contusio Cerebri Fonds.
Informatie over hersenkneuzing en aanverwante zaken. De site biedt een handreiking aan (verkeers)slachtoffers met de medische diagnose contusio cerebri en aan hun naasten. Maar ook voor professionals in de zorg die door hun werk in aanraking komen met de noden van deze contusiopatiënten is deze site bedoeld. 
Zie ook www.hersenkneuzing.nl

Vereniging voor Verkeersslachtoffers.
De vereniging is van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden. Ook getuigen kunnen lid worden, evenals personen die werkzaam zijn op het terrein van de verkeersveiligheid of van de hulpverlening aan verkeersslachtoffers.De vereniging behartigt de belangen van de verkeersslachtoffers en biedt gelegenheid tot contact met leden met soortgelijke ervaringen. De vereniging heeft tevens tot doel de leden actief te betrekken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid en het optimaliseren van de hulpverlening.
Zie ook www.verkeersslachtoffers.nl

De Parkinson Patiënten Vereniging. De vereniging verzorgt informatie en voorlichting over de ziekte en bieden mensen met Parkinson de mogelijkheid contact te leggen met medepatiënten. 
Zie ook www.parkinson-vereniging.nl

NAH Stichting. Deze stichting is voor mensen met NAH, hun omgeving, maar ook voor professionals. Het doel van deze stichting is om de bekendheid van NAH te vergroten, het geven van informatie en ondersteuning, belangenbehartiging, voorlichting op scholen en verenigingen. 
Voor meer info zie www.nah-stichting.nl

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. We zijn er niet alleen tijdens de behandeling voor je, maar ook daarna. Voor meer info zie http://vokk.nl  

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017