A- A A+

Werkwijze

De coördinator van het Hersenletselteam is op de hoogte van de organisaties die zorg en hulp bieden aan mensen met NAH en hun partner/gezin.

Na aanmelding beoordeelt deze coördinator of de betreffende cliënt tot de doelgroep van het Hersenletselteam behoort. In een aantal gevallen informeert en adviseert de coördinator direct over het te volgen traject. Als dit niet mogelijk is, formuleert de coördinator, samen met de betrokkenen, een adviesaanvraag voor het Hersenletselteam.

Hersenletselteams komen vier maal bijeen om adviesaanvragen te bespreken. Daarna brengt de coördinator van het team telefonisch of schriftelijk advies uit aan de betrokkenen. De coördinator volgt de voortgang van het traject die op grond van het advies op gang is gekomen.

 

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017