A- A A+

Het team

 Mensen met NAH, familieleden, zorg- en hulpverleners en andere betrokkenen kunnen terecht bij het Hersenletselteam als ze geen oplossing kunnen vinden voor de ingewikkelde problemen. Het Hersenletselteam is speciaal gericht op mensen met NAH. Doel van het Hersenletselteam is om hulpverleners, cliënten en hun omgeving te adviseren over de juiste vorm(en) van hulpverlening in de specifieke situatie.

Het Hersenletselteam bestaat uit een aantal deskundigen uit de verschillende sectoren in de gezondheidszorg (bijv. revalidatiearts, verpleeghuisarts, neuropsycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, thuiszorg verpleegkundige, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, arbeidskundige)

Het hersenletselteam adviseert ten aanzien van de te volgen trajecten bij problemen/vragen rond niet-aangeboren hersenletsel op de gebieden:

  • diagnostiek
  • behandeling
  • begeleiding
  • coördinatie
  • wonen
  • dag- en vrijetijdsbesteding
  • arbeid/scholing

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017