A- A A+

Links

Café Brein Eindhoven/Helmond.

Café Brein is een ontmoetingsplaats voor NAH getroffenen, mantelzorgers en andere belangstellenden, waar bijeenkomsten worden georganiseerd met een thematische opzet rondom NAH.
www.cafe-brein.nl

 

Centrum voor Consultatie en Expertise.

Een centrum voor mensen met een bijzondere zorgvraag.
www.cce.nl

 

De zorgzame giraffe

Stichting “De zorgzame giraffe” heeft als specifiek doel om kinderen en jongeren met NAH ( niet aangeboren hersenletsel) activiteiten aan te bieden ter doorbreking van hun sociale isolement.
www.dezorgzamegiraffe.nl

 

Het Nederlands Centrum Hersenstelsel.

Het Nederlands Centrum Hersenletsel (NCH) richt zich als landelijk kenniscentrum op de ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Het levert hiermee een bijdrage aan een goede en samenhangende dienstverlening aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel in gezondheidszorg en onderwijs en bij wonen en arbeid.
www.hersenletsel.nl

 

De Hersenstichting.

De Hersenstichting doet er alles aan om zoveel mogelijk over de hersenen te weten te komen, zodat meer mensen geholpen kunnen worden.
www.hersenstichting.nl

 

Kiesbeter.nl

Op kiesbeter.nl vindt u de informatie die helpt om keuzes te maken in de zorg. De site wijst u de weg in de zorg. U kunt producten en zorgaanbieders met elkaar vergelijken.
www.kiesbeter.nl

 

Zorgwijzer: handicap en chronische ziekte

Op deze website worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen. 

Bekijk website

 

Meet me @ the gym  
Meet me @ the Gym biedt mensen met NAH een sportprogramma op maat bij erkende beweegcentra in Nederland. 

Bekijk website  

 

MEE woonwinkel
Op de MEE woonwinkel vindt u de ideale combinatie van wonen en zorg, voor kwetsbare burgers, mensen met een beperking of chronische ziekte. 
Bekijk website  

 

MEE werkwinkel
Op deze website vindt u vacatures en dagbestedinglocaties voor kwetsbare burgers, mensen met een beperking of chronische ziekte. 

Bekijk website  

 

NAH-Cafe Brabant

Website met o.a. informatie over NAH cafés in Brabant en algemene informatie over NAH.

www.nah-cafebrabant.nl

 

NAH Hyves

Een hyves site voor en door mensen met een NAH. U kunt lid worden en in contact komen met lotgenoten.
www.nah-info.hyves.nl

 

NAH Kids
Op deze site vindt u informatie over NAH bij kinderen/jongeren en activiteiten die daarvoor georganiseerd worden.
www.NAH-kids.nl

 

Stichting Zet
Stichting Zet is het centrum voor maatschappelijke ontwikkeling voor Noord Brabant. Zij adviseren, ondersteunen en leveren diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zij doen dat in opdracht van de provincie Noord-Brabant, maar ook van gemeenten, woningcorporaties, professionele zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties

www.zet-brabant.nl

 

Fit!vak Preventieclub
Als enige Fit!vak Preventieclub in Oss hebben wij ons gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met NAH, die na een eventueel revalidatie traject weer thuis komen. 
Meet me @ the gym is het landelijke project dat de Edwin van der Sar Foundation in samenwerking met Hersenstichting Nederland heeft opgezet.
De foundation wil mensen met een hersenbeschadiging helpen om hun leven weer op te pakken door ze te stimuleren te sporten en te bewegen. Sporten heeft, zoals u weet, een bewezen effect op de lichamelijke conditie, maar ook het mentale (cognitieve en psychische) functioneren verbetert door regelmatig te bewegen en/of sporten.  
Meet me @ the gym programma  

 

SWZ Zorg
Bekijk flyer 

 

 

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017