A- A A+

Instrumenten om NAH te herkennen

 

Signaallijsten Hersenletsel

Heeft u een vermoeden van hersenletsel, dan zou u gebruik kunnen maken van deze signaleringslijsten. Er zijn lijsten beschikbaar voor cliënten en professionals.


Klik op het plaatje voor meer! 
Signaleringlijst NAH bij kinderen en jongeren

 

 

 

 

Cognitieve, emotionele en gedragsmatige

gevolgen van hersenletsel.

Signaleringslijst voor zorgverleners 

 

 

 

Attentiekaart

Een kaart om gedrags-en karakterveranderingen te herkennen.

 

Klik op het plaatje voor meer!

 

 

De signaallijst systeemproblematiek in gezinnen met een persoon met NAH wil aangeven of en in welke mate er problemen spelen in het realiseren van de ondersteuning van de betrokken persoon met NAH, geordend naar de materiële behoeften, de affectieve behoeften en de behoefte tot aansluiting. De signaallijst geeft bovendien informatie over eventuele achtergronden van die problematiek in het domein van de kenmerken van de persoon met NAH en de kenmerken van het primaire systeem zelf.


De uitkomsten van deze lijst maken zichtbaar waar het accent van de hulpverlening dient te liggen of waar de hulpverlening op kan aansluiten vanwege de kracht van de persoon met NAH of diens naaste: op het dagdagelijkse of praktische niveau, op relationeel niveau of op het niveau van de maatschappelijke integratie. Voor het afnemen van de SOS-NAH en de scoring hiervan dient een cursus gevolgd te worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Ketencoördinator .

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017